Blog

Wat biedt het Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn?

Nieuwsgierig-Ervaren-Lichaam

 

NEL wil een leidende en inspirerende rol vervullen bij het implementeren van lichaamsbewustzijn in de samenleving!

👩‍⚕️👩‍⚕️👩‍⚕️Samen

En dit doet ze niet alleen, maar samen met alle zorgprofessionals, die in ieder geval de basisopleiding ‘Lichaamsbewustzijn als tool voor professionals in de zorg’ gevolgd hebben en enthousiast met lichaamsbewustzijn werken met hun cliënten/patiënten. Zij zijn als verwijsadressen te vinden op de site van NEL. Daar staat ook vermeld of zij zich verder hebben verdiept middels de verdiepingsopleiding ‘van KLACHT naar KRACHT!.

❤️ Kernwaarden van NEL…

Nieuwsgierig – Ervaren – Lichaam

Het nieuwsgierig ervaren van je lichaam komt tot uiting in onze benadering. Deze is gebaseerd op eigenheid, moeiteloze kracht en het beleven en ervaren van het lichaam. Het beleven en ervaren doen we zonder oordeel en in volledige vrijheid en veiligheid.

🏠 NEL werkt vanuit het model:

je lijf is je (t)huis! Hoe beter je het reageren van je lijf leert herkennen en erkennen, hoe meer dit huis je thuis wordt.

💪 Expertise van NEL

De expertise van NEL komt voort uit jarenlange ervaring van Karin Timmerman en Hilda Aanen met het effectief inzetten van de tool lichaamsbewustzijn binnen het zorgdomein en daarbuiten. NEL volgt de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van lichaamsbewustzijn met als focus de praktische toepasbaarheid van de tool lichaamsbewustzijn.

”Kunnen en durven luisteren naar je lichaam geeft vrijheid in het (be)leven”

👌Aanbod NEL

Bij NEL kun je geaccrediteerde opleidingen volgen voor zorgprofessionals door heel Nederland en trainingen in persoonlijke ontwikkeling, waarbij het lichaam de bron van wijsheid vormt.

🖋️NEL schrijft blogs over:

Ervaringsverhalen van patiënten/cliënten;

 Ervaringen van een brede groep zorgprofessionals, die de opleiding gevolgd hebben;

Verwijsadressen en hoe verwijs je naar zorgprofessionals, die de opleiding hebben gevolgd;

Evidentie van Lichaamsbewustzijn;

Achtergrondinformatie over hoe het lichaam reageert om ook te kunnen begrijpen waarom het stagneert en wat er nodig is om de stagnatie op te heffen;

Ervaringen met de inzet van lichaamsbewustzijn in diverse sectoren van de gezondheidszorg;

Ervaringsverhalen van het effect van lichaamsbewustzijn bij diverse doelgroepen;

Andere waardevolle informatie over het reageren van het lichaam.

***

Volg NEL op Linkedin en blijf zo op de hoogte van NELnieuws!📩

***