Basisopleiding 'Lichaamsbewustzijn als tool voor professionals in de zorg'

Basisopleiding Lichaamsbewustzijn

 

 • Ben je op zoek naar een bewezen effectieve tool voor de patiënt met vermoeidheid en pijnklachten?
 • Wil je meer kunnen betekenen voor de complexe patiënt bij het herstel van balans, vitaliteit en het totale welbevinden en ook begrijpen waarom dit (nog) niet aanwezig is?
 • Ben je benieuwd wat het verrassende effect van lichaamsbewustzijn kan zijn als aanvulling op jouw behandeling?

 

Tijdens deze opleiding leer je niet alleen hoe je je patiënt wegwijs maakt in de wereld van het ervaren van zijn of haar levende lijf, maar leer je ook de taal van je eigen lijf verstaan.

 

Lichaamsbewustzijn heeft twee dimensies: een bewegingsdimensie en een ervaringsdimensie’ De bewegingsdimensie omvat het ervaren van somatisch functioneren, zoals bijvoorbeeld het ervaren van spierspanning, houding, balans. De ervaringsdimensie omvat het ervaren van het levende lijf, zoals bijvoorbeeld lichaamssensaties behorend bij warm en koud, gespannen en ontspannen, gevoelloos en tast, angst/pijn en emotie. Maar ook de fysieke reactie die ontstaat in het contact met een ander of naar aanleiding van gedachten.

Door de aandacht te richten op het ervaren van het levende lijf wordt iemand zich bewust van zijn eigen unieke reactie- en gedragspatroon. Lichaamsbewustzijn is noodzakelijk om je eigen behoeftes en je eigen grenzen te ervaren. Aangesloten op jezelf ervaar je verbinding, vitaliteit en (levens)energie.

Veel mensen met klachten hebben een verminderd lichaamsbewustzijn. Het inzetten van de tool ‘lichaamsbewustzijn’ laat je weer aansluiten op wat je nodig hebt en maakt duidelijk in welke mate je het lijf kunt belasten en trainen. Op basis van dit inzicht kan er gewerkt gaan worden aan een nieuwe balans.

Kortom: een goed lichaamsbewustzijn is de basis voor het totale welbevinden van de mens!

Programma bestaat o.a. uit de volgende onderwerpen:

 • Per lichaamsregio oefeninstructies om lichaamsbewustzijn te (laten) ervaren
 • Ademen (als tool voor lichaamsbewustzijn)
 • De taal van je lijf leren verstaan
 • Inzicht in patronen van lichamelijke sensaties bij het ervaren van emoties
 • Mate van vitaliteit (bewegen tussen polariteiten: in het hoofd – in het lijf)
 • Bodyscan en bewustzijn tijdens bewegen
 • Reacties van het lichaam op veilig/onveilig (o.a. met de Polyvagale Theory van Stephen Porges)
 • Uitleg ‘ervaringsdimensie’ en lichaamsbewustzijn (o.a. inzichten volgens Antonio Damasio)
 • Chronische stress en centrale sensitisatie (vanuit neurowetenschappelijk perspectief)
 • Meten van lichaamsbewustzijn tijdens de anamnese, het lichamelijk onderzoek en d.m.v. een vragenlijst

Didactische werkwijze:

 • Instructievormen: hoorcollege, instructie, uitleg
 • Opdrachtvormen: door praktische- en ervaringsgericht leren. Het eigen lijf inzetten als ‘informatie- en leerbron’.
 • Zelfstudie: lesstof ter voorbereiding en het schrijven van een (kort) reflectieverslag

Accreditatie:

 • 24 punten voor KRF voor de registers: algemeen fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut, oncologiefysiotherapeut, kinderfysiotherapeut en vakinhoudelijk
 • 24 punten voor Keurmerk Fysiotherapie
 • 29,5 punten voor ADAP en KP voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, logopedisten, podotherapeuten, optometristen, diëtisten en overige beroepen vallend onder ADAP
 • 26 punten voor Verpleegkundig Specialisten
 • 26 punten Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • 12 PE-punten voor praktijkondersteuners vereniging NVvPO
 • Accreditatie beroepsgebonden voor LV POH-GGZ

Lesmateriaal

Handouts en ander lesmateriaal worden ter beschikking gesteld in de online-leeromgeving 'mijn NEL'.

Reacties van zorgprofessionals

Al ruim 650 zorgprofessionals gingen je voor. Dit is wat zij zeiden na deelname aan de opleiding ‘Lichaamsbewustzijn als tool voor professionals in de zorg’.

Goed georganiseerd, goede samenwerking, goede zorg voor de deelnemers. Fijn veel practicum. Waar voor je geld. Ik ben blij met jullie!

Wat een enorm fijne cursus, heel leerzaam om zelf alles te ondergaan en zo tegen te komen wat mijn patiënten ook tegen zullen komen (en meer!). Dit is mijn startpunt van lichaamsbewustzijn in mijn werk en ik kan niet wachten om nog meer te ontdekken. Sowieso tot jullie andere cursus!

Super om zoveel zelf te ervaren om zo het mee te kunnen nemen de praktijk in en fijn het enthousiasme en overtuiging waarmee jullie het brengen.

Prettig contact met cursusleiding. Professionele benadering, veel kennis aanwezig. Fijn dat jullie boeken en andere praktische hulpmiddelen hebben meegenomen.

Een must voor iedere therapeut! Ik vind het jammer hier niet eerder in de opleiding mee kennis gemaakt te hebben.

Fijne cursus met evidence based onderbouwing van veel praktijkervaring. Dank jullie wel!

Data en locaties

De opleiding ‘Lichaamsbewustzijn als tool professionals in de zorg’ wordt gegeven op verschillende data en locaties in Nederland.