Blog

Het is zover! NEL opent haar virtuele deuren!

De website en de socials van NEL zijn ONLINE!!

Het is zover! NEL opent haar virtuele deuren!

De website en de socials van het Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn- NEL zijn ONLINE!

NEL treedt met haar grote passie en missie naar buiten: een leidende en inspirerende rol vervullen bij het implementeren van lichaamsbewustzijn in de samenleving!

👩‍⚕️👩‍⚕️👩‍⚕️Samen

En dat gaat ze niet alleen doen, maar samen met alle zorgprofessionals, die in ieder geval de basisopleiding ‘Lichaamsbewustzijn als tool voor professionals in de zorg’ gevolgd hebben en enthousiast met lichaamsbewustzijn werken met hun cliënten/patiënten. Zij zijn als verwijsadressen te vinden op de site van NEL. Daar staat ook vermeld of zij zich verder hebben verdiept middels de verdiepingsopleiding ‘van KLACHT naar KRACHT!’.

❤️ Kernwaarden van NEL…

Nieuwsgierig – Ervaren – Lichaam

Het nieuwsgierig ervaren van je lichaam komt tot uiting in onze benadering. Deze is gebaseerd op eigenheid, moeiteloze kracht en het beleven en ervaren van het lichaam. Het beleven en ervaren doen we zonder oordeel en in volledige vrijheid en veiligheid.

🏠 NEL werkt vanuit het model:

je lijf is je (t)huis! Hoe beter je het reageren van je lijf leert herkennen en erkennen, hoe meer dit huis je thuis wordt.

💪 Expertise van NEL

De expertise van NEL komt voort uit jarenlange ervaring van Karin Timmerman en Hilda Aanen met het effectief inzetten van de tool lichaamsbewustzijn binnen het zorgdomein en daarbuiten. NEL volgt de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van lichaamsbewustzijn met als focus de praktische toepasbaarheid van de tool lichaamsbewustzijn.

”Kunnen en durven luisteren naar je lichaam geeft vrijheid in het (be)leven”

👌Aanbod NEL

Bij NEL kun je geaccrediteerde opleidingen volgen voor zorgprofessionals door heel Nederland en trainingen in persoonlijke ontwikkeling, waarbij het lichaam de bron van wijsheid vormt.

Volg NEL op Linkedin of Facebook en blijf zo op de hoogte van NELnieuws!📩

 

#lichaamsbewustzijn #ervaren #beleven #eigenheid #NEL #Nederlandsexpertisecentrumlichaamsbewustzijn